mai 20, 2022

Kjerringholmene

Martaholmen i sørvest og Måkeholmen i nordøst ligger som beskyttende bølgebryter for Kjerringvik.

Martaholmen i sørvest og Måkeholmen i nordøst ligger som beskyttende bølgebryter for Kjerringvik. Det er særlig Martaholmen som er benyttet som egen liten havn. Enklest innseling er det gjennom Koksundet. Nordfra og sørfra går også fint. Sørfra holder man nær Martaholmen inntil man er forbi grunnen på 1,8 m. Nordfra holder vi midtvaters mellom skjærene nord for Måkholmen og skjærene øst for Fornet.
På Martaholmen er en innbydende liten sandstrand omkranset av vakre svaberg. Den lille redskapsboden på skjæret «Svensken» gir ekstra karakter til idyllen. Bakgrunnen for navnet vites ikke. Kanskje en svenske har eid bua, eller noen har funnet den lille steinen verdig navnet av andre grunner. På toppen av holmene er det fri utsikt over havet utenfor. Utsikten innover mot land og den gamle bebyggelsen er heller ikke å forakte. Nær sandstrendene er det grunt, men forøvrig er det gode dybder mot fjellet flere steder, og man finner fortøyningsbolter en del steder. Ankerfestet er godt i sand og leire.

2021 Alle rettigheter Sandefjordsby