mai 20, 2022

Goksjø

Goksjø

Oversikt over goksjo..

Goksjø er en innsjø på ca. 3 km² som ligger i kommunene Sandefjord, Larvik og Andebu i Vestfold.

Nedbørsfeltet for Goksjø er på om lag 190 km² og strekker seg nordover til kommunene Lardal og Re. Det spesielle med Goksjø er at de største innløpene og utløpet finnes i samme ende av innsjøen, nemlig i nord. Storelv og Skorgeelva er de største innløpselvene. Utløpselva er Hagneselva som renner i nordøstlig retning til den løper sammen med Svartåa ved Hagnes og danner Storelva som fortsetter sydover til Åsrumvannet og deretter ut i Numedalslågen.

Kart og Steder rundt Goksjø

492px-Goksjø_kart

Hagneselva

Laksefisket starter i mai
Hagneselva

Elva, som er grensen mellom Andebu og Larvik kommuner, har sitt utspring i Goksjø og munner ut i Åsrumvannet/Lågen.
Skjult paradis

Ikke mange er klar over at Hageneselva er landets seneste lakseelv, med mulighet for laks- og sjøørretfiske fra 15. august til 10. oktober. Elva er en flomelv og kjent for sin sene oppgang av laks og sjøørret. Den kan gi gode fangster i de sene flommer i et ellers vannfattig vassdrag.

Største dyp er 23 meter og middeldypet er 7,6 meter. Fiskearter i Goksjø: Gjedde, abbor, vederbuk, gullbust og ål. Laks og ørret kan komme opp fra Hagneselva for å gå videre opp Skorgeelva.

asrumvannet-ved-lågen

Goksjø – 7 km fra sentrum (buss 150)
Ferskvann med grassbakke ned mot vannet. Her er det badebrygge og flåte. Ankomst: Følg riksvei 305 fra Sandefjord mot Andebu. Etter passering av E-18, ta til venstre inn Semsbakken etter ca. 800 meter.

2021 Alle rettigheter Sandefjordsby